Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

25.9.2023

Johtosäännöstä yliopistolakiin, hallitusohjelmatavoitteista kansainväliseen kilpailukykyyn

Lapin yliopistossa on parhaillaan käynnissä hallintojohtosääntöuudistus. Edellinen, vielä voimassa oleva, johtosääntö (päivitetty 2.10.2018) pitää sisällään 77 pykälää, joista moni toistaa yliopistolakia. Yliopistossamme kerättiin vastikään eri toimielimiltä ja yhteisöiltä kehittämiskohteita ja muotoiluehdotuksia johtosääntöön.

Professoriliiton paikallisosaston johtokunta ehdotti ensimmäiseksi professorineuvoston ja sen tehtävien lisäämistä hallintojohtosääntöön. Lapin yliopistoon on perustettu vuonna 2021 professorineuvosto, neuvotteluelin, joka toimii rehtorin, vararehtoreiden, dekaanien ja tulosyksiköiden johtajien neuvonantajana olennaisissa yliopiston tutkimukseen, kehittämiseen, taiteelliseen toimintaan ja opetukseen sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä. Professorineuvoston toiminta on ollut aktiivista pitäen sisällään mm. kaksi kertaa vuodessa Professoriliiton paikallisosaston kanssa yhdessä järjestettävät asiantuntija- ja kansanedustajatapaamiset.

Toinen ehdotus koski yliopistokollegion kokoontumisvapauden ja tehtävien laajentamista ja kolmas yliopistokollegion ja hallituksen välisen tiedonkulun, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Odotamme mielenkiinnolla, miten yliopistomme onnistuu johtosääntöuudistuksessaan sekä antaa mahdollisuuksia osallistuvampaan ja toimivampaan yliopistoyhteisöön.

Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteiden mukaan yliopistolakia tulisi muuttaa siten, että yliopistoyhteisöä edustava monijäseninen toimielin, kuten kollegio hyväksyisi yliopiston johtosäännön. Kollegion tehtäviin tulisi lisätä myös hallituksen valmisteleman strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Yliopiston hallituksen tulisi nauttia kollegion ja rehtoraatin hallituksen luottamusta. Lapin yliopiston kollegiossa valmistellaan parhaillaan erovuorossa olevien hallituksen ulkopuolisten jäsenten tilalle valittavien uusien jäsenten valintaa. Toistaiseksi yliopistolain uudistaminen ei ole saanut kannatusta eduskunnassa. Jatkamme Lapin kansanedustajatapaamisia Lapin yliopiston professorineuvoston ja Professoriliiton paikallisosaston jäsenten kesken taas marraskuussa.

Professoriliiton hallitusohjelmatavoitteissa peräänkuulutetaan yliopistoille ja tutkimuslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä. Näihin pyritään mm. nostamalla yliopistojen rahoituksen tasoa kilpailijamaiden tasolle ja siirtämällä painopistettä vapaaseen tutkimukseen. Tutkimusrahoitusmahdollisuudet ovat usein teemoiltaan rajattuja ja yliopistojen strategiat ohjaavat sekä sisäisiä että ulkoisia rahoituksia. Meillä Lapin yliopistossa on vastikään toteutettu tutkimuksen kansainvälinen arviointi, jonka tulosten perusteella alamme suuntaamaan tutkimusryhmien toimintaa kohti tulevaa. Yliopistossamme on elokuussa 2023 otettu käyttöön myös tutkimuskausijärjestelmä, joka edistää tutkimus- ja opetustoiminnan uudistumista ja kansainvälistymistä huipputasoa tavoitellen. Kansainvälistymisen kanssa on vielä paljon tekemistä aikana, jolloin olemme hyvin tietoisia siitä, että Suomi tarvitsee sekä koulutus- että työperäistä maahanmuuttoa.

Professoriliitto järjestää vuotuiset osastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät 12.10.2023, joiden ohjelmassa on mm. alustuksia professoreiden palkkakehityksestä ja OKM:n yliopistojen kielikäytäntöselvityksen tuloksista. Kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus noussevatkin ajankohtaisteemaksi seuraavaan kansanedustajatapaamisemme.

Heli Ruokamo, mediakasvatuksen professori, Lapin yliopisto

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaObjektiivisuus ja tenure track 3Tarja NiemeläTaking back control Howy JacobsOsaamisen huoltovarmuutta varmistamassa: tohtorikoulutus murroksessa Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaVäitöskirja tutkimuslaitoksissa oman työn ohella 3Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTieteen puolesta mutta ei ketään vastaan 5Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenKuka käyttää professoreihin työnantajan direktio-oikeutta? Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenJämställdhetens språk Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiSoittakaa hiljempaa 1Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaLähi-, etä- vai hybridiprofessori? Teija Laitinen