Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

6.6.2022

Tiedolla johtamista ja tahtopolitiikkaa

Sähköisten keskustelupalstojen kommenttiketjuissa käytetyt puheenvuorot ovat usein ennalta arvattavia. Kun tietää aiheen, osaa listata mielipiteiden kirjon. Kestoaiheita on keskustelu siitä, kuinka rikoksista tuomittuja hyysätään, minkä vuoksi laittomuudesta seuraavat ongelmat vain pahenevat. Jos Suomessa rohjettaisiin langettaa tuntuvia rangaistuksia, monet ongelmat korjaantuisivat, tiedetään.

Rangaistuksen ankaroittamista vaativaa valtavirtaa edustavien puheenvuorojen joukossa on tavallisesti myös joitakin asiantuntijakeskustelijoiden tutkimustietoon tukeutuvia kommentteja. Niissä tuodaan esiin, etteivät kovat rangaistukset ehkäise rikollisuutta, eikä pitkä vankeusaika tee kenestäkään lainkuuliaista. Tutkimustietoon vetoaminen ei kuitenkaan muuta keskustelun sävyä, eikä toistuvakaan tutkimustulosten esillä pitäminen näytä vaikuttavan kommenttipalstoilla viljeltyyn käsitykseen oikeuslaitoksen tehtävästä ja rangaistusten toimivuudesta. Ihmiset näyttävät kaiken uhallakin uskovan sen, minkä he tahtovat uskoa.

Poliittisessa päätöksenteossa korostetaan nykyään laajasti kannatettua suuntausta, jota kutsutaan tiedolla johtamiseksi. Päätösten on pohjauduttava tutkimukseen perustuvaan tietoon. Sen varassa voidaan selvittää käsillä olevan ratkaisun kannalta tärkeät faktat ja arvioida, kuinka erilaiset valinnat todennäköisesti toteuttavat toivottuja tavoitteita ja asetettuja päämääriä.

Kaikki puoluekannasta riippumatta ilmoittavat pitävänsä tutkittua tietoa tärkeänä päätöksentekoa ohjaavana tekijänä. Poliittinen todellisuus osoittaa kuitenkin, että tutkimustulokset voidaan tarpeen vaatiessa ohittaa. Poliitikon näyttää olevan helpompi tukeutua äänestäjiensä yleisiin käsityksiin ja valita niitä myötäilevä ratkaisuvaihtoehto kuin ryhtyä keskustellen perustelemaan, miksi tutkimustietoon pohjautuva ratkaisu esimerkiksi ilmastonmuutoksen hidastamiseksi on tärkeämpi kuin äänestäjien lyhyen aikavälin intressien toteuttaminen. Jos tutkimuksen tukemaa argumenttia ei muuten voida sivuuttaa, tutkimustuloksia voidaan kutsua mielipiteiksi mielipiteiden joukossa.

Yliopistojen edustajat esiintyvät mielellään kriittisen tiedonhankinnan ja siihen perustuvan rationaalisen päätöksenteon edustajina. Kiihkeissä tieteellisissä kiistoissa voi kuitenkin nähdä merkkejä siitä, kuinka keskustelua eivät ohjaa vain totuudenrakkaus ja kriittinen asenne, vaan halu olla oikeassa, nujertaa vastustajat ja häpäistä heidät. Tieteellisen tiedonhankinnan ihanteet väistyvät, kun pelissä on oma maine ja kunnia.

Joidenkin tutkijoiden tapa toteuttaa kriittisen tiedon ihanteita muistuttaa yliopistoja johtamisessa pilkahtelevaa ilmiötä: hyvän johtamisen periaatteiden merkitystä korostetaan strategia-asiakirjoissa ja puheissa, mutta käytännön johtamista ohjaavat toisenlaiset menettelytavat. Hyvä tutkija suhtautuu työhönsä itsekriittisesti, haluaa oppia muilta ja on valmis myöntämään erehtyneensä. Ilman niitä oma tutkimus jähmettyy pelkäksi inttämiseksi. Itsekritiikki, halu oppia muilta ja valmius tunnistaa ja tunnustaa virheensä ovat keskeisen tärkeitä myös johtajan ominaisuuksina.

Vaikka virheet ja erityyppinen epätäydellisyys ovat erottamaton osa kaikkea inhimillistä toiminta, erehtymättömiä johtajia on edelleen, myös yliopistoissa. Suojautumalla oikeassa olemiseensa johtaja voi välttää ristiriitojen muuttumisen näkyviksi erimielisyyksiksi, kun kriittiset kysymykset voidaan kuitata muutosvastarinnaksi ja vaihtoehtoisten menettelytapojen ehdottajat voidaan vaientaa syyttämällä heitä negatiivisen ilmapiirin lietsomisesta. Oman minän ja aseman varjeleminen syrjäyttävät johtajan varsinaisen tehtävän palvella tutkimusta ja opetusta, joiden keskeinen kehittämisen voimavara työyhteisöjen erilaiset näkemykset ja niiden väliset ristiriidat ovat. Keskeinen keino taistella erehtymättömyyden harhaa vastaan on muuttaa yliopistojen johtosääntöjä niin, että ne tukevat osallistavaa ja demokraattista toimintatapaa.

Jaana Hallamaa

Sosiaalietiikan professori, Helsingin yliopisto. Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja 2019-

Kirjoitukset

Oikeissa töissä? 2Digitaalisuus helpottaa elämää – ja ajaa epätoivoon 0Tiedolla johtamista ja tahtopolitiikkaa 0Perusarvoja puolustamassa 0Suuntia ja suunnitelmia 0

Muut kirjoittajat

Kaikki on vinksin vonksin Raija PyykköTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiProfessoriliiton strategian ytimessä ovat tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä sivistys Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaOle mukava Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiYritysyhteistyö – etu vai rasite? Aki MIkkolaDreaming of tenure in Finland? The Finnish Supreme Court says that you shouldn’t Petri MäntysaariProfessorin urapolulle ja polulta pois 3Taina RantanenSanat, teot ja tiedolla hallinta Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 1Hannu Vartiainen