Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

21.9.2015

Tuottavuusloikkaamassa

Yhteiskuntasopimusta ei solmittu ainakaan Sipilän hallituksen ehdottamalla tavalla, ja hallitus ilmoitti toteuttavansa talouden tervehdyttämistoimet lainsäädännön keinoin. Ammattijärjestöt vastasivat järjestämällä toimintapäivän 18.9.2015. Se, lähentyvätkö työmarkkinaosapuolten kannat ja millaisia päätöksiä hallitus tekee, on vielä epäselvää.

Vaikka kansantaloudellisen tuottavuusloikkauksen kulunjako ei ole selvillä, koulutukseen kohdistuvat leikkaukset näyttävät varmoilta. Yliopistojen määrärahojen merkittävä väheneminen on jo johtanut ilmoitukseen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta Helsingin yliopistossa. Henkilöstön vähennystarve on viiden vuoden kuluessa 1200 ihmistä, 15% henkilökunnasta. YT-neuvottelujen ennakoidaan alkavan pian myös muissa yliopistoissa.

Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden merkeissä pidetyissä yliopiston avajaisissa 31.8.2015 puhunut pääministeri Juha Sipilä kommentoi yliopistolaisten kritisoimia määrärahasupistuksia sanomalla tietävänsä omasta kokemuksestaan, että juuri niukkuus innostaa uusien ratkaisujen etsimiseen ja luovuuteen. Joitakin yliopistolaisia niukkuus on innostanut luovaan henkilökohtaiseen ratkaisuun siirtyä ulkomaille. Moni niistä, jotka ovat aiemmin suunnitelleet tekevänsä työtään niin pitkään kuin mahdollista, ovat alkaneet pohtia eläkkeelle jäämisen aikaistamista. Ne, joilla on työvuosia jäljellä, pohtivat uudella tavalla suhdetta työnantajaan: olemmeko yliopistoyhteisön jäseniä vai koulutus- ja kehittämisorganisaation työntekijöitä, joiden työpanoksen arvoa voidaan arvioida ennen muuta määrällisin mittarein.

Yliopistoissa on viime vuosina pyritty selviämään vaikeuksista toimilla, joita kutsutaan orwellilaisen uuskieleltä kalskahtavasti rakenteelliseksi kehittämiseksi. Organisaatiouudistusten on määrä ratkaista niin tutkimuksen kuin opetuksenkin haasteet. Silloin kun yksiköitä ei yhdistellä ja sulauteta toisiinsa, myllätään tutkintoja. Toiminta näyttää noudattavan muussakin historiassa tyypillistä aaltoliikettä. Sen jälkeen, kun tulin opiskelijaksi Helsingin yliopistoon 1970-luvun lopussa, suuret tiedekunnat hajotettiin ensin pienemmiksi ja jaettiin edelleen laitoksiksi. Sittemmin näin luodut pienet yksiköt on lakkautettu, ja seuraavaksi ryhdytään jälleen yhdistämään tiedekuntia jättiläisiksi. Jokaista muutosta perustellaan samoilla argumenteilla: tehostetaan ja haetaan säästöjä, tuetaan tieteidenvälisyyttä ja parannetaan opetuksen laatua.

Yliopistolaitos on historiansa aikana toiminut myös niukkojen resurssien varassa. Vähät varat eivät automaattisesti tuota uusia innovaatioita eivätkä innosta luovuuteen. Määrärahojen vähentäminen heikentää vääjäämättä yliopistojen edellytyksiä hoitaa laadukkaasti perustehtäviään. Voidaanko rahallisten panostusten vaikutuksia kompensoida tai lieventää rakenteellisella kehittämisellä, muodostamalla suuria yksiköitä ja keskittämällä? Organisaatiouudistukset ja tutkintorakenteiden muuttaminen edellyttävät mittavaa työpanosta opetus- ja tutkimushenkilöstöltä. Niihin käytetty aika on vääjäämättä pois etenkin tutkimuksesta. Tätä työaikasijoitusta on vaikea mieltää tuottavuusloikaksi.

On huonoja organisaatiojärjestelyitä, jotka heikentävät toiminnan ehtoja. Yliopistotyön laatu ei kuitenkaan perustu hallintorakenteeseen. Akateemisen tutkimuksen perusta on tieteenaloissa ja niiden historiallisesti karttuneessa tutkimus- ja osaamispääomassa. Tieteenaloista puhutaan nykyään lähinnä kehitystä hidastavina menneisyyden jäänteinä. Näkökulma on yksipuolinen ja sivuuttaa tieteenalojen edustaman sisällön, josta tutkimus ja innovaatiot kumpuavat. Tieteenaloista ja niiden sisällöstä nousee myös toinen yliopiston keskeisestä pääomasta: yliopistolaisten motivaatio ja sitoutuminen tutkimukseen ja opettamiseen.

Yliopisto voi osallistua tuottavuusloikan tekemiseen. Se ei kuitenkaan perustu rakenteelliseen kehittämiseen, hallinnon keskittämiseen eikä tutkintojen jatkuvaan muuttamiseen vaan mahdollisuuteen keskittyä toimintaan, jota varten yliopisto on olemassa. Sen varassa yliopistoyhteisön jäsenet jaksavat ponnistella, nähdä vaivaa ja tuntea intohimoa myös taloudellisesti ankeina aikoina.

Pekka Pihlanto 21.09.2015
Tosiaan, Sipilän puhe niukkuuden luovuutta lisäävästä vaikutuksesta on pötypuhetta. Jos se pitäisi paikkaansa, Kreikassa kukoistaisi nyt ennen näkemätön luovuus - ehkä näin onkin veronkierron sektorilla.

Samoin Suomessa pitäisi Sipilän teesin mukaan olla käynnissä oikea luovuusbumi. Toistaiseksi ei ole näkynyt.

Jaana Hallamaa

Sosiaalietiikan professori, Helsingin yliopisto. Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja 2019-

Kirjoitukset

Oikeissa töissä? 2Digitaalisuus helpottaa elämää – ja ajaa epätoivoon 0Tiedolla johtamista ja tahtopolitiikkaa 0Perusarvoja puolustamassa 0Suuntia ja suunnitelmia 0

Muut kirjoittajat

Kaikki on vinksin vonksin Raija PyykköTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiProfessoriliiton strategian ytimessä ovat tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä sivistys Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaOle mukava Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiYritysyhteistyö – etu vai rasite? Aki MIkkolaDreaming of tenure in Finland? The Finnish Supreme Court says that you shouldn’t Petri MäntysaariProfessorin urapolulle ja polulta pois 3Taina RantanenSanat, teot ja tiedolla hallinta Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 1Hannu Vartiainen