Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

22.5.2023

Yliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja

Viime aikoina olen ilmoittautunut takinkääntäjäksi. Toisin kuin aiemmin, olen sitä mieltä, että yliopistoissa rehtorien ja dekaanien tulisi olla professorin pätevyyden omaavia ja akateemisesti meritoituneita henkilöitä.

Hallintotieteilijänä ja johtamistutkijana tämä näkemys ei ole ollut itsestään selvä. Ajattelen, että ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja juristeja, voi hyvin johtaa myös henkilö, jonka meriitit ovat lähinnä vahvaa johtamisosaamista.

Yliopistoissa edes johdon keskuudessa ei akateemiseen taustaan suhtauduta neutraalisti. Tehdessäni yliopistojen johtamista koskevaa selvitystä oli itselleni yllätys, että useat rehtorina tai vararehtorina toimivat henkilöt olivat tietoisia toistensa cv:stä ja akateemisista ansioista. Haastattelujen perusteella sellaiseen professoritaustaiseen rehtoriin, jolla ei ole Jufo 3:sen julkaisuja tai jonka viittausindeksit olivat yhden käden sormin laskettavissa, suhtauduttiin jopa väheksyen ja naureskellen. Vastaavasti erinomaiset akateemiset meriitit näyttävän tuovan rehtorille tiedeyhteisössä aitoa katu-uskottavuutta.

Vahvan akateemisen taustan voidaan olettaa antavan aitoa ymmärrystä siitä, mitä on tutkijan työ. Samoin professoritaustaisen rehtorin ja dekaanin voidaan olettaa ymmärtävän akateemista kulttuuria ja toimintaa. Johtamistehtävät monesti etäännyttävät johtoa henkilöstöstä, ja korkeatasoinen akateeminen tausta on epäilemättä tätä riskiä pienentävä tekijä.

Väitän, että ansioitunut professoritaustainen johtaja osaa ”sanoittaa” ja kertoa myös ulospäin, mikä on tiedeyhteisölle tärkeää. Olen esimerkiksi toisinaan havahtunut siihen, että minua ovat eniten puhutelleet juuri vahvan akateemisen taustan omaavien rehtoreiden yliopistokenttää ja sivistystä koskevat puheet. Akateemisesti heikkotasoinen rehtori jää kannanotoissaan jotenkin ulkokohtaiseksi, AIchat-tasoiseksi toimijaksi.

Kolmas kokemusperäinen havaintoni on, että ilman vahvaa akateemista pätevyyttä yliopiston johtoon kuuluvasta tulee helposti vain eräänlainen hallinnollinen johtaja. Hän, vaikkapa dekaani, jää ikään kuin hallintotehtävien vangiksi, kun osaaminen ja palo johtaa akateemista yhteisöä puuttuvat.

Neljäs ongelma liittyy siihen, että yliopistoissa johtajat joutuvat tekemään akateemisen työn arviointia. Rehtorit joutuvat ehkä miettimään, mikä oman yliopiston toiminnasta on tieteellisesti riittävän laadukasta tuettavaksi. Dekaanit puolestaan tekevät konkreettisesti sellaista professoreiden työn arviointia, joka vaikuttaa vaikkapa palkkaukseen.

Lopuksi ajattelen, että rehtoreiden ja dekaanien tulisi olla yliopistodemokratian hengessä nimenomaisesti yliopistoyhteisön johtajia. Muita rooleja varten on muun muassa talousjohtajia, hallintojohtajia ja palvelupäälliköitä. Yliopistoyhteisön johtajilta edellytetään sitä, mitä tieteellisissä yhteisöissä arvostetaan – korkeatasoista akateemista osaamista.

Älkäämme siis antako suomalaisten yliopistojen näivettyä ja heikentyä siksi, että johtotehtävissä olevilta puuttuu korkeatasoista akateemista osaamista. Tämän ohella pidetään huolta toki myös johtamisosaamisesta.

Kari Lukka 25.05.2023
Jari Stenvallin kirjoitus on sanasta sanaan pätevää asiaa - kiitos! Toivottavasti se kehitys, että heikoilla tai joskus jopa lähes olemattomilla akateemisilla ansioilla onnistuu pääsemään esimerkiksi yliopiston rehtoriksi saadaan mitä pikimmin katkeamaan. Yliopistot ovat jopa asiantuntijaorganisaatioiden joukossa aivan oma lajinsa, ja tämä tulee ottaa niiden johtamisessa ja sitä koskevissa valintapäätöksissä täysimääräisesti huomioon.

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaObjektiivisuus ja tenure track 3Tarja NiemeläTaking back control Howy JacobsOsaamisen huoltovarmuutta varmistamassa: tohtorikoulutus murroksessa Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaVäitöskirja tutkimuslaitoksissa oman työn ohella 3Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTieteen puolesta mutta ei ketään vastaan 5Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenKuka käyttää professoreihin työnantajan direktio-oikeutta? Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenJohtosäännöstä yliopistolakiin, hallitusohjelmatavoitteista kansainväliseen kilpailukykyyn Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenJämställdhetens språk Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiSoittakaa hiljempaa 1Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaLähi-, etä- vai hybridiprofessori? Teija Laitinen