Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

John Eriksson

Professor i cellbiologi, direktör för Åbo biovetenskapscentrum, Åbo universitet och Åbo Akademi

Arkisto