Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

7.3.2018

Uusi sopimus

Hyvä sopimus on sellainen, jossa kaikki osapuolet kokevat saavuttaneensa jotain. Nyt meillä on uusi työehtosopimus ja voimme taas keskittyä siihen, mikä tieteessä on olennaista. Toki työryhmät jatkavat tahoillaan sovittujen aiheiden kehittämistä, mutta tämä ei enää näy yliopistolaisten arkityössä samalla tavoin kuin nyt käsillä olleet neuvottelut ja työtaistelutoimet. Lisäksi järjestöissä on aika tehdä analyysiä tapahtumien kulusta ja valmistautua seuraaviin kierroksiin.

Tämä neuvottelukierros oli vaikea. Neuvotteluiden jäädyttyä alkoivat JUKO, Pardia ja JHL sulattaa niitä työtaisteluilmoituksin. JUKO:n jäsenenä myös Professoriliitto osallistui lakkoon ensimmäisen kerran historiassaan. Tuossa tilanteessa se oli vastuullinen teko. Prosessiin saatiin ulkopuolinen sovittelija Janne Metsämäki. Hänellä oli mahdollisuus tarkastella osapuolten vaatimuksia tasapuolisuuteen pyrkien. Koko yliopistoyhteisö näytti myös lujuutensa. Sillä oli ääni, ja se vaatii sitä kuultavan.

Kun ajat ovat vaikeita on tärkeää, että on ystäviä. Tämän vuoden ensimmäiset kuukaudet tiivistivät yliopistoyhteisöä. Kaikki henkilöstöryhmät olivat mukana ja ”Me olemme yliopisto” -henki konkretisoitui Helsingin yliopiston lakon aikana sekä tärkeissä tukitoimissa. Ilman ystäviä ei tästäkään prosessista olisi syntynyt hyvää lopputulosta. Jokainen tarjosi sen avun, jossa oma yhteisö on vahva. Tässä kohtaa on siis suuren kiitoksen aika JUKO:lle, Pardia:lle ja JHL:lle sekä kaikille niiden jäsenjärjestöille.

Samalla kun olen iloinen sopimuksen syntymisestä omasta näkökulmastani, koen että olisi absurdia olla käsittelemättä myös yliopistotyönantajaa osana yhteisöä. Vaikka takana onkin vaikeat neuvottelut, on meillä yhteinen yliopisto ja monet yhteiset tavoitteet sen kehittämiseksi. Paitsi hyvän työyhteisen rakentaminen, niin myös vaikuttaminen yliopistojen rahoituksen myönteiseen kehittymiseen ovat itsestään selviä ja yhteisiä tavoitteita. Tässä asiassa esimerkiksi yliopistoindeksin palauttaminen parantaisi meidän kaikkien mahdollisuuksia kehittää yliopistoa ja tiedettä eteenpäin.

Moni jäsenistämme on neuvotteluiden ja työtaistelun uhan aikana ollut yhteydessä liiton toimistoon. Osa kysymyksistä on liittynyt lakon käytännön asioihin. Osa puolestaan neuvotteluihin ja niiden tavoitteisiin. Olemme pyrkineet pitämään professorit tietoisina neuvotteluiden tavoitteista, etenemisestä ja suunnitelluista työtaistelutoimista useiden jäsenkirjeiden sekä sosiaalisen median avulla. Kaikkea ei kuitenkaan ole voinut kertoa. Sovittelun alettua liittomme sitoutui olemaan kommentoimatta neuvottelujen sisältöä ja etenemistä. Emme myöskään halunneet edistää virheellistä kuvaa yliopiston yhteisestä työtaistelusta pelkkänä professorien lakkona. Tämän vuoksi valitsimme tapojamme niukemman tiedotuslinjan itse neuvotteluista. Tämä siis selityksenä näin jälkikäteen. Professoriliiton viestintä on kuitenkin ollut vilkasta niistä aiheista, joita olemme voineet ja halunneet käsitellä.

Neuvottelut ovat olleet iso ponnistus kaikilta niihin osallistuneilta. Kiitos teille Professoriliiton jäsenet siitä tuesta ja kannustuksesta, jonka olemme teiltä saaneet. Myös liiton toimielimet ovat olleet aktiivisia. Professoriliiton valtuusto kutsuttiin ylimääräiseen kokoukseen asioiden käsittelyä varten. Liiton hallituksella on ollut lukuisia ylimääräisiä kokouksia, joilla olemme reagoineet nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin. Kaikkein suurimman kiitoksen esitän kuitenkin Professoriliiton toimistolle: Tarjalle, Raijalle, Kirstille, Nupulle, Mialle ja Maaritille. Tämä kiitos tulee meiltä kaikilta professoreilta.

Jouni Kivistö-Rahnasto

Turvallisuustekniikan ja riskienhallinnan professori, Tampereen yliopisto, Professoriliiton puheenjohtaja

Kirjoitukset

Kuinka pitkään me jaksamme? 0Pieni kylä 0Taas ihmiset onnistuivat 1Emme hyväksy häirintää missään muodossa 0Artisti maksaa 0