Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

20.4.2023

Tiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa

Tätä kirjoitettaessa uutta hallitusta yritetään saada muodostettua Suomeen. Yliopistot ja tieteentekijät seuraavat tapahtumaa sekä toiveikkaina että huolestuneina.

Lähes kaikki puolueet julistivat ennen vaaleja, että riittävä koulutuksen rahoitus tulisi taata. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kehittämiseen on valtion osalta sitouduttu. Parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraportti esittää lukuisia kehityskohteita sisältäen merkittävää TKI-rahoituksen lisäämistä vuosien 2024–2030 aikana. Valtion TKI-rahoitus kasvaisi suunnitelman mukaan 40 prosenttia.

Raportissa linjataan: ”Lisätään valtionrahoitusta yliopistoille ja korvamerkitään rahoitusta työelämän tarpeen mukaisesti tutkijankoulutettujen osaajien määrän nostamiseen samalla ylläpitäen tutkijankoulutuksen korkea laatu. Samalla vahvistetaan koulutuksen ja tutkimuksen yhteyttä, mahdollistetaan pitkäjänteisen T&K-työn edistäminen, kilpaillun rahoituksen hyödyntäminen sekä laaja-alainen osaamispohjan vahvistaminen myös osaamisen huoltovarmuuden takaamiseksi. Perustutkimuksen edellytyksistä on huolehdittava.”

Lisärahoituksen kohteena olivat raportissa myös Suomen Akatemia, ammattikorkeakoulut ja Business Finland.

Kaikki on siis hyvin?

Kuitenkin samaan aikaan lähes kaikki puolueet ovat tunnustaneet usean miljardin sopeutustarpeet valtion talouteen. Tämä sopeuttamistavoite oli myös alun perin joillakin puolueilla jopa kynnyskysymyksenä hallitusyhteistyölle. Kun samaan aikaan on tarve tukea vajaarahoitettua terveydenhuoltoa ja satsata maanpuolustukseen, yhtälössä on merkittäviä haasteita.

Ennen vaaleja lähes kaikkien puolueiden ohjelmissa oli maininta koulutuksen tärkeydestä. Lähes jokainen puolue kertoi lisäksi, että päätöksenteon tulisi perustua tutkittuun tietoon mutta itse tiedettä tai sen rahoitusta ei juurikaan nostettu esiin.

Ennestään tiedämme, että puolueohjelmissa tutkittu tieto muistetaan kyllä mainita mutta tulkinnat vaihtelevat, millä tavalla tätä tutkittua tietoa hankitaan ja mitä pitäisi tukea. Tiedebarometrista tiedämme, että luottamus tieteeseen on selvästi politisoitunut.

Barometrin mukaan käsityksissä tieteen ja tieteentekijöiden luotettavuudesta on puoluekohtaisia eroja. Poliittinen kanta vaikutti myös tulkintaan tutkimusrahoituksen liiallisesta kohdistumisesta ”hyödyttömään” tutkimukseen ja myös siihen, luotetaanko tiedeorganisaatioihin ja tutkijoihin.

90-luvun laman yhteydessä koulutukseen ja tutkimukseen panostettiin, kun taas 2000-luvun lamassa näiden rahoitusta leikattiin merkittävästi. Vaikka tällä hetkellä lupausten perusteella tilanne koulutuksen ja tutkimuksen osalta muistuttaa enemmän ensin mainittua tilannetta, emme tiedä tulevatko suunnitelmat toteutumaan ja mihin lisärahoitusta tullaan kohdistamaan.

Petteri Orpon puolueille esittämien kysymysten vastauksista voi päätellä, että kaikki puolueet ovat edelleen sitoutuneet koulutuksen kehittämiseen (kysymys 10) ja TKI-rahoituksen kasvattamiseen (kysymys 11). Kuitenkin koulutuksen kehittämisen painopisteet vaihtelevat. Perussuomalaisten mukaan korkeakoulujen aloituspaikat tulisi ohjata matemaattisluonnontieteellisille ja tekniikan aloille. Yliopistojen heikosti kehittyneeseen perusrahoitukseen voi joka tapauksessa olla vaikea saada korjausta ilman lisäkoulutuspaikkoja.

Juuri nyt on oikea aika nostaa esiin koulutuksen ja tutkimuksen pitkäjänteisen rahoituksen merkitystä Suomen menestymiselle. Tulisi korostaa myös ns. pehmeiden tieteiden ja perustutkimuksen merkitystä. Erityisesti tulisi viestiä, että tiede on itseohjautuvaa ja useimpien merkittävien havaintojen ja innovaatioiden taustalla on pitkäjänteinen perustutkimus.

Tiedemaailmalle on selvää, ettei poliittisesti ylhäältä ohjattu tutkimus ole tie menestykseen mutta tämä viesti tulisi saada perille myös poliitikoille.

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenJohtosäännöstä yliopistolakiin, hallitusohjelmatavoitteista kansainväliseen kilpailukykyyn Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaKansainvälistä vai englanninkielistä? Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Teija Laitinen