Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

4.11.2013

Takaisin norsunluutorneihin

Kun googlettaa sanan ’norsunluutorni’, ensimmäinen hakutulos vie wikisanakirjaan ja lauseeseen ”Professorit antavat taas lausuntoja omista norsunluutorneistaan”.   

Niskavillat nousevat pystyyn, kun kuulen norsunluutornivertauksen tutkimustyötä tai yliopistoihmisiä kuvaamassa. Kaikki tietävät, että suurin osa tutkimuksista tehdään nykyään tiimeissä, projekteina – varsin kaukana eristyneistä torneista. Luutuneet käsitykset elävät kuitenkin syvässä, ja kuluneita sanontoja on helppo heitellä. Norsunluutorniin viittaaminen osoittaa, että kyseinen kommentoija on itse elänyt jo pitempään jossakin tornissa, varsin kaukana yliopisto- ja tutkimusmaailmasta.

Tutkijat kommentoivat koko ajan mediassa maailman tapahtumia, kirjoittavat populaareja tekstejä ja kirjoja, yleistajuistavat tiedettä. ”Professori:” on kovin yleinen lehtiotsikon alku. Helsingin yliopiston kansainvälisen arvion yhteydessä laskettiin tutkijoiden julkaisumääriä. Kun mukaan otettiin kaikki julkaisutyypit, eniten kirjoitettiin Helsingin Sanomiin. Kärjessä olivat myös Hufvudstadsbladet ja Tieteessä tapahtuu.   

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yliopistojen kolmas tärkeä tehtävä. Rahoitusmalli ei kuitenkaan palkitse siitä mitenkään. Tieteellisten julkaisujen mittaamishuuma, kiristyvä kilpailu ja yliopistojen rankkaus uhkaavat viedä siihen, että yliopistot eivät kannusta populaariin kirjoittamiseen. Monet yliopistot antavat tutkijoille bonuksia Jufo-luokituksen perusteella, mutta ajankohtaiseen teemaan pureutuvaa kirjoitusta sanomalehdessä ei noteerata kuin kommenteilla laitoksen kahvipöydässä.

Yliopistojen rahoitusmallia ollaan juuri uudistamassa, koska ”laatutekijät” halutaan ottaa paremmin huomioon. Julkaisufoorumiluokitus ja kandipalaute tulevat malliin mukaan vuoden 2015 alusta. Hallituksen rakennepaketin mukaisesti aiotaan myös lisätä 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden painoarvoa. 

Kautta rantain on kuulunut viestejä siitä, että yhteiskunnallinen vaikuttaminen, populaari kirjoittaminen saataisiin malliin nyt mukaan – edes pienellä prosenttiosuudella. Asia kuulemma kiikastaa kelvollisten indikaattorien löytämisen vaikeudesta.

Rahoitusmallityöryhmä pitää vielä yhden kokouksen ennen määräaikaansa, joka on 15. marraskuuta. Pakotetaanko tiedeyhteisö norsunluutorneihin? päätti Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo pääkirjoituksensa Acatiimissa 3/2013. Työryhmällä on nyt tärkeä tehtävä osoittaa, ettei näin käy. 

Kirsti Sintonen 18.11.2013
Rahoitusmallityöryhmä on saanut työlleen lisäaikaa tammikuun loppuun.