Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

2.12.2013

Muutoksia yliopistomaailmassa

Käsittelen tässä kirjoituksessa Suomen hallituksen viime perjantaina 29.11.2013 julkistamaa päätöstä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Erityisesti haluan ottaa esille yliopistomaailmaan liittyviä päätöksiä, koska niihin ei toistaiseksi ole juurikaan kiinnitetty huomiota mediassa.

Tarkasteluni perustuu valtioneuvoston nettisivulla julkaistuun 28 sivun laajuiseen hallituksen päätös liitteineen -dokumenttiin. Se muodostuu neljästä luvusta seuraavasti: ensimmäinen luku  johdattelee aiheeseen, toinen luku tiivistää hallituksen johtopäätöksen ohjelman toteuttamisesta ja täydentämisestä, kolmas luku hahmottelee hallituksen päätöksen toimeenpanosta ja neljäs luku ohjelman toimeenpanon seurannan. Lisäksi dokumenttiin sisältyy viisi liitettä.

Lyhyesti sanottuna rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä mainitaan rahoitusvajeen korjaaminen ja tulevien etuuksien ja palvelujen turvaaminen tasapainoisen finanssipolitiikan avulla. Seuraavien yliopistomaailmaan liittyvien uudistusten avulla mainitaan pyrittävän työurien pidentämiseen niiden alkupäästä:

  • Opintotuen uudistaminen (hallituksen esitys jo annettu).
  • Korkeakoulujen rahoituskannusteiden uudistaminen (55 opintopistettä vuodessa suorittavat,  yliopistosäännökset tulevat voimaan 1.1.2015).
  • Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistaminen (ylioppilastutkinnon koearvosanojen vertailukelpoisuuden kehittäminen eri tutkintojen välillä niin, että sitä sovelletaan ensimmäisiin kokeisiin 2014 aikana).
  • Korkeakoulujen tavoitteellisia valmistumisaikoja koskevien säädösten tiukentaminen (hallituksen esitykset yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetaan kevätistuntokaudella 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2015 ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin).
  • Hakijasuman purku (toteutetaan yhdessä korkeakoulujen kanssa sisäänottojen määräaikainen lisäys viimeistään vuodesta 2015 alkaen. Lisäysohjelman kestosta, laajuudesta ja rahoituksesta päätetään hallituksen kehysvalmistelun yhteydessä. Opiskelijavalintauudistusta koskeva hallituksen esitys annetaan elokuussa 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Uusien säädösten mukainen haku otetaan käyttöön keväällä 2016 valittaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen).

Edellä mainittujen lisäksi mainitaan seuraavat ohjelman toimenpiteitä täydentävät toimenpiteet:

  • Kelpoisuusvaatimusten muutos (ministeriöt velvoitetaan uudistamaan toimialoillaan  kelpoisuusvaatimuksia siten, että kelpoisuuden tuottavia opintoja voidaan suorittaa nykyistä joustavammin. Lainsäädännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2015) ja
  • EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoiksi hakeville asetetaan hakijan kannalta kohtuullinen hakemusmaksu (katetaan hakemusten käsittelykustannukset ja vähennetään suurta epäpätevien hakijoiden määrää).

Ohjelman kohdassa 1.6g mainitaan myös

  • Ympärivuotinen opiskelu korkeakouluissa (toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin).

Johtopäätöksenä voi todeta, että hallituksen rakennepoliittinen ohjelma koskettaa siis syvältä myös yliopistomaailmaa. Ylin opetus ja tiede eivät voi jäädä niiden tosiseikkojen ulkopuolelle, jotka määräävät maamme kehityksen suunnan. Hallituksen päätökset tulevat epäilemättä mitä huolellisimman harkinnan kohteeksi asianomaisissa akateemisissa elimissä. Kriisissä piilee myös mahdollisuus!

 

 

Lili Kihn

Yrityksen laskentatoimen professori, Tampereen yliopisto, Professoriliiton hallituksen jäsen

Kirjoitukset

Muutoksia yliopistomaailmassa 0Terveisiä Professoriliiton hallituksesta! 0

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaKansainvälistä vai englanninkielistä? Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Teija Laitinen