Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

19.3.2018

Yhdessä me olemme yliopisto

Kun työehtosopimusneuvottelut olivat kuumimmillaan, tuli joillekin uutena asiana, että Professoriliittokin on oikeasti ammattiliitto ja osa ammattiyhdistystoimintaa. Ja kun jouduttiin antamaan työtaisteluvaroitus, heräsivät jotkut ihmettelemään, voisivatko professoritkin mennä lakkoon. Kuluneen talven lakonuhkien aikaan ja erityisesti sitten lakon toteutuessa Helsingin yliopistossa media otsikoi kummastelevaan sävyyn professoreista lakossa, vaikka työtaisteluun Helsingissä ja sen tukitapahtumiin muissa yliopistoissa osallistui koko opetus- ja tutkimushenkilökunta.

Professoriliitto on totta tosiaan ammattiyhdistys, joka muiden ammattiyhdistysten tapaan ajaa ja valvoo jäsentensä etuja. Se puolustaa professoreiden asemaa kaikissa palvelussuhteeseen, työnkuvaan ja työolosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä – ja toki aivan erityisesti työmarkkinoiden konflikteissa. Mutta toisaalta professoreilla on runsaasti yhteisiä intressejä työnantajansa kanssa. Liitto haluaa edistää tieteen ja tutkimustyön asemaa, yliopisto-opetuksen kehittämistä sekä yliopistojen menestymistä. Se haluaa toimia koko tiedeyhteisön parhaaksi.

Professoriliiton kahtalaiset tavoitteet ovat olleet sopusoinnussa sen 49-vuotisen historian ajan. Ne sointuvat mainiosti yhteen myös liiton valtuuston hyväksymässä, vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassa.

Koska Professoriliitto kantaa huolta tiedeyhteisön menestyksestä, se on perinteisesti tuntenut solidaarisuutta myös muiden henkilöstöjärjestöjen tavoitteita kohtaan. Tähänhän meitä velvoittaa jo akateeminen johtajuus: liiton jäsenistä suurin osa toimii akateemisissa johtotehtävissä. Professoreiden intressissä on, että yliopiston työyhteisö on kaikkien työntekijöiden kannalta mahdollisimman toimiva. On tärkeää puhaltaa yhteen hiileen tutkijoiden, opettajien ja tohtoriopiskelijoiden kanssa. Kaikki hyötyvät myös siitä, että opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön yhteistyö on saumatonta. 

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja, professori Elina Pirjatanniemi kuvaa Turun Sanomien kolumnissaan, miten professorin päivä täyttyy ”asioista, joilla ei ole mitään tekemistä opetuksen, tutkimuksen tai yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kanssa”. Kun tulee asioita, jotka eivät nykyisen tarkan hallinnollisen työnjaon puolesta kuulu oikein kellekään, ne päätyvät usein professorin pöydälle. Yliopisto professorin työnantajana -jäsenkyselyssä kävi ilmi, että 72 % professoreista kokee avustavan henkilöstön saatavuuden viime vuosina heikentyneen. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassaan Professoriliitto korostaakin asiantuntevan avustavan henkilökunnan tärkeyttä. Asiantuntevuutta on opetus- ja tutkimushenkilöstön tukeminen akateemisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Yliopistojen henkilöstöjärjestöt jatkavat työtään paremman yliopiston puolesta. Me työskentelemme tieteen, taiteen, tutkimuksen ja ylimmän opetuksen parhaaksi. Yhdessä me olemme yliopisto.

Maarit Valo

Puheviestinnän professori, Jyväskylän yliopisto, Professoriliiton valtuuston puheenjohtaja (2017-2018)

Kirjoitukset

Työelämä, yliopistot ja jatkuva oppiminen 0Massaluennoilta työelämäprojekteihin 0Oma huone 2Salaiset väitöskirjat 1Yhdessä me olemme yliopisto 0