Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

13.3.2019

32 yötä vaaleihin

Enää kuukausi eduskuntavaaleihin. Viime marraskuussa Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari huomioi lyhyessä sunnuntaiartikkelissa Professoriliiton puheenjohtajan professori Jouni Kivistö-Rahnaston valinnasta kertovan tiedotteen ja sen sisältämän kannanoton vaaleihin. Puheenjohtajan linjaus ei oletettavasti ollut Professoriliiton jäsenistölle yllätys: ”Seuraavista eduskuntavaaleista on syytä tehdä tiedevaalit”. Toimittajan sen sijaan voi hyvinkin tulkita yllättyneen ja jopa hieman turhautuneen, kun vaaliteemaksi tuli jälleen uusi tarjokas:  ”Sehän vielä puuttuikin: #tiedevaalit! Jo entuudestaan on ehditty julistaa, että huhtikuun vaalit ovat #ilmastovaalit, #koulutusvaalit, #tasa-arvovaalit, #sotevaalit, #sosiaaliturvavaalit, #sukupolvivaalit, #maahanmuuttovaalit, #ihmisoikeusvaalit, #perhepolitiikkavaalit, #verovaalit, #turvallisuusvaalit, #tekoälyvaalit, #työllisyysvaalit, #tulevaisuusvaalit.” 

Marraskuun jälkeen on kuitenkin noussut esiin yhä uusia ehdokkaita vaalien teemaksi. Listaan on lisättävä vähintään #vanhustenhoitovaalit ja #hoivavaalit. Ehkä ei kuitenkaan #autovaalit?

Monet edellä mainituista vaaliteemoista, kuten ilmasto, ovat äärimmäisen tärkeitä, eikä vaaleja tyypillisesti suomalaisessa moniäänisessä yhteiskunnassa käydä yhden teeman ympärillä vaan teemoja on useita ja niitä nostavat esiin eri tahot. Tällä viikolla Tiedevaalit-kampanja sai kuitenkin tavoitteilleen vaikutusvaltaisia puolestapuhujia, kun laaja joukko järjestöjä julkisti yhteisen kannanoton #osaamisenpuolesta. Kannanoton ovat laatineet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitto Sivistystyönantajat, Akava ja sen 23 jäsenliittoa, UNIFI ry, Arene ry, SYL ja SAMOK sekä kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut.    

Organisaatiot toteavat yhteisessä kannanotossaan, että korkea osaamistaso ja sen joustava kehittäminen ovat tärkeimmät vahvuudet, joiden varaan Suomen hyvinvointi tulevaisuudessa rakentuu. Tästä syystä koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen tulee nostaa seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava nykyistä paremmin. Rahoitusta lisätään niin, että TKI-investointien osuus BKT:stä on 4 prosenttia vuonna 2030. Rahoituksen vakautta ja ennustettavuutta lisätään esimerkiksi ottamalla korkeakouluindeksit käyttöön pysyvästi.

Tässä vain muutamia nostoja napakasta kannanotosta, joka on saanut heti tuoreeltaan tuen ilmaisuja muiltakin tahoilta. Myös Professoriliitto on osa koalitiota.

Tavoitteet ovatkin pitkälti yhteneviä Tiedevaalit-kampanjan kanssa. Tiedeyhteisön jäsenenä niihin on helppo yhtyä. 

Pian alkavat vaalitentit. Kiinnostuksella odotan, miten keskusteluissa näkyy #tiedevaalit. Vielä on järjestöilläkin aikaa vaikuttaa. Kuukauden kuluttua on meillä kaikilla mahdollisuus vaikuttaa.  

Päivi Pahta

Dekaani, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

Kirjoitukset

Nuoren tutkijan asialla 0Palaute 1Ajatelmia työsuunnitelmasta 0Ajatuksia vaikuttavuudesta 0#osaamisenpuolesta 0