Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

18.4.2016

Kun psykologinen sopimus purkautuu

Mitä miettii ja kokee professori, joka irtisanotaan 20 vuoden työrupeaman jälkeen?

Motivaatio ja sitoutuminen ovat olennaisia asioita työntekijän ja organisaation välisessä suhteessa. Hakeutuessaan uuteen työpaikkaan työntekijä tekee työsopimuksen lisäksi työnantajansa kanssa ns. psykologisen sopimuksen. Sillä tarkoitetaan työntekijän subjektiivista käsitystä omaan työsuhteeseensa kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Psykologisen sopimuksen toimivuus vaikuttaa siihen, missä määrin työntekijä sitoutuu työnantajaansa. Mitä professorit odottavat työnantajaltaan palkan lisäksi? Ennen kaikkea mahdollisuutta tutkia ja opettaa, etsiä ja luoda uutta sekä olosuhteita, joissa kaikki tämä on mahdollista.

Miten käy, kun työnantaja ei enää sitoudukaan työntekijään? Kun saa sähköpostiinsa kutsun irtisanomiskeskusteluun kesken luentosarjan, kirjaprojektin, tutkimushankkeen. Perinteiseen psykologiseen sopimukseen on sisältynyt molemminpuolinen lojaliteetti ja oletus työn jatkuvuudesta. Marjo-Riitta Parzefall toteaa, että irtisanomisen myötä koko psykologisen sopimuksen perusta – työsuhde – katkeaa. Suunnitelmat romuttuvat ja tulevaisuus näyttääkin yhtäkkiä epävarmalta. Irtisanotuksi joutumisen onkin väitetty olevan yksi elämän traumaattisimmista kokemuksista.

Mitä miettii ja kokee professori, joka on koonnut ympärilleen tutkimusryhmän tekemään kansainvälisesti arvostettua tutkimusta, mutta joutuukin irtisanomaan tutkimusryhmänsä työntekijöitä?  

Irtisanomiset eivät riko vain irtisanottujen psykologisia sopimuksia vaan aiheuttavat kolhuja myös työnsä säilyttävien psykologisiin sopimuksiin. Työpaikkansa säilyttäneiden työntekijöiden asenne- ja käyttäytymismuutoksia on kuvattu termillä survivor syndrome. Oireita voivat olla pelko, huoli, epäoikeudenmukaisuuden kokeminen ja syyllisyyden tunne. Parzefallin mukaan irtisanomiset vaikuttavat kielteisesti myös työyhteisön jaettuun metatason psykologiseen sopimukseen. Olisiko julkisuudessakin paljon esillä ollut korkeakoulutettujen aivovuoto oire tästä? Sitoutuminen omaan työnantajaan heikkenee, ja aikaisempaa useampi professori ja tutkija suunnittelee lähtevänsä rakentamaan uutta psykologista sopimusta Suomen rajojen ulkopuolelle. Suomalaista pääomaa valuu ulkomaille, sillä työntekijät ja heidän osaamisensa ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten tärkein pääoma.

Yliopistoyhteisö vaatiikin nyt kollegiaalisuuden ja demokratian palauttamista yliopistoille. ”Demokraattinen yliopistoyhteisö pystyy löytämään ratkaisut myös omiin ongelmiinsa, jos se saa siihen mahdollisuudet.”

Muut kirjoittajat

Oikeissa töissä? 2Jaana HallamaaTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiProfessoriliiton strategian ytimessä ovat tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä sivistys Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaOle mukava Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiYritysyhteistyö – etu vai rasite? Aki MIkkolaDreaming of tenure in Finland? The Finnish Supreme Court says that you shouldn’t Petri MäntysaariProfessorin urapolulle ja polulta pois 3Taina RantanenSanat, teot ja tiedolla hallinta Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 1Hannu Vartiainen