Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

27.1.2020

Suositus tutkimuskausijärjestelmästä vihdoin valmis

Tutkimus on professorin ydintehtäviä. Olen kirjoittanut tälläkin foorumilla useita kertoja professoreiden tutkimusmahdollisuuksista. Kuinka professorit haluaisivat enemmän aikaa opetukseen ja tutkimuksen tekemiseen. Ja kuinka työssä tulisi olla sijaa luovuudelle. Olen myös kirjoittanut liiton pitkäaikaisista pyrkimyksistä saada yliopistoihin tutkimuskausijärjestelmät.

Nyt olemme jälleen ottaneet asiassa askeleen eteenpäin antamalla suosituksen professoreiden tutkimuskausijärjestelmästä. Suosituksen laadinnassa on hyödynnetty sekä Suomessa että kansainvälisesti käytössä olevia tutkimuskausijärjestelmiä. Tutkimuskaudessa on kyse professorin mahdollisuudesta keskittyä työnkuvansa kannalta olennaiseen työtehtävään. Tutkimuksen tekeminen vaatii aikaa ajatella.

Tutkimuskauden aikana professori on vapautettu opetuksesta ja hallinnollisista tehtävistä. Tarkoituksena on mahdollistaa keskittyminen tutkimustyöhön / taiteelliseen toimintaan tai esimerkiksi opetuksen kehittämiseen. Se on myös hyvä tilaisuus syventää kansainvälistä yhteistyötä.

Suosittelemme, että toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat professorit saavat vuoden pituisen tutkimuskauden joka kuudes vuosi. Tutkimuskausi voidaan myös pitää osissa, esimerkiksi kahdessa puolen vuoden pituisessa jaksossa. Suuri joukko professoreita toimii vuorollaan akateemisissa johtotehtävissä (esim. vararehtori, dekaani, laitosjohtaja), joissa ei ole mahdollista keskittyä tutkimuksen tekemiseen. Suosituksemme on, että tällaisen jakson jälkeen professoriksi siirtyvät saavat vastaavanlaisen tutkimuskauden.

Tutkimuskausi myönnetään hakemuksesta, ja siitä tehdään kirjallinen sopimus. On tärkeää, että kauden aikaisista tehtäväjärjestelyistä ja korvaavasta työstä sovitaan etukäteen. Tutkimuskauden jälkeen raportoidaan suunniteltujen tavoitteiden toteutuminen ja tärkeimmät aikaansaannokset. Aiheutuvat kustannukset kompensoidaan yliopiston perusrahoituksesta tiedekunnalle, laitokselle tai vastaavalle. Näin professorien tutkimuskaudet eivät rasita yksiköitä, ja pienissäkin yksiköissä työskentelevillä on mahdollisuus opetuksesta ja hallinnollisista tehtävistä vapaaseen jaksoon. Tutkimuskauden aikana maksetaan täysi palkka luontoisetuineen.

Kannustamme yliopistoja ottamaan käyttöönsä liiton suosituksen mukaisen tutkimuskausijärjestelmän. Professoreille tutkimukseen annettu aika maksaa itsensä takaisin – korkojen kanssa!