Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

9.8.2017

Tervetuloa uusi lukukausi

Kuulun niihin, joille syyskauden aloittaminen loman jälkeen ei ole vaikeaa. Kouluaikana loppukesän kohokohta oli hankkia koulutarvikkeita. Ennen kaikkea oli mukava saada lomailun jälkeen koulunkäynnistä rytmiä päiviin ja viikkoihin. Samoilla fiiliksillä aloittelin viime viikolla töitä. Ja kuinka ruhtinaalliselta tuntuikaan ensimmäisen työviikon perjantai-ilta työrupeaman jälkeen.

Uusi lukukausi on erityisen jännittävä niille koululaisille, jotka menevät ensimmäiselle luokalle. Uudenlainen se on myös niille, jotka aloittavat ensimmäisessä professuurissa. Ensimmäisen työviikkoni aikana iloitsin siitä, että uusia professoreita (ja vähän kokeneempiakin) liittyi liittoon. On mukava huomata, että myös professorin vakinaistamispolun (tenure track) toiseksi viimeisessä vaiheessa olevat apulaisprofessorit (associate professor) ovat löytäneet Professoriliiton. Useat uudet jäsenet kertovat, että odottavat liitolta ennen kaikkea vaikuttamistoimintaa yliopisto- ja tiedepoliittisiin kysymyksiin. Uusi lukukausi tuokin mukanaan erilaisia haasteita liitolle.

Syyskauden alussa OKM viimeistelee korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyöskentelyä. Tässä professoreiden on tärkeää antaa äänensä kuuluville. Verkkoaivoriihi on avoinna 18.8. saakka. Visioseminaari järjestetään 8.9. Helsingissä.

Yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnin käsittely on edelleen kesken. Sivistysvaliokunta kuuli kevään aikana myös Professoriliiton edustajia sekä eräitä professoreita. Vaikuttamistoimintamme jatkuu.

Loppuvuodesta alkavat neuvottelut vuoden 2018 palkka- ja työehtoratkaisuista. Neuvottelut käydään tällä kertaa keskitetyn sijaan liittokohtaisesti. Edelliset liittokohtaiset neuvottelut käytiin 10 vuotta sitten. Maan hallitus ja työnantajat ovat puhuneet palkkamaltin puolesta, työntekijäliitot taas vaativat palkankorotuksia.

Lukukauden aluksi olemme ehtineet jo saada huolestuttaviakin kuulumisia jäsenistöltämme. Professorikunnassa esiintyy työuupumusta – jopa vakavia sairastumisia – erityisesti niissä yliopistoissa, joissa on viety läpi erilaisia muutoksia. Työnantajan vastuulla on olla selvillä työpaikan psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Työnantajalla on myös velvollisuus ryhtyä toimiin, jos kuormitustekijöistä aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Työntekijän velvollisuus on ilmoittaa terveyttä vaarantavasta kuormittuneisuudestaan esimiehelleen. Sen voi tehdä esimerkiksi käyttämällä työsuojeluviranomaisten julkaisemaa lomaketta

Uuden lukukauden aluksi haluan paitsi toivottaa työniloa myös muistuttaa pitämään huolta itsestään!