Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

21.10.2013

Tulos tai ulos!

Aamun sanomalehden lukeminen on tänä syksynä ollut masentavaa. Päivän voisi aloittaa mukavamminkin kuin lukemalla, kuinka moni työntekijä on jälleen vaarassa menettää työpaikkansa.

Yritysten osalta YT-neuvottelut henkilöstön irtisanomisista ovat valitettavasti olleet arkipäivää. Nyt ne ovat tulleet tutuiksi yliopistojenkin työntekijöille. YT-neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi on aiemmin käyty ainakin Aalto-yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Tuoreimmat uutiset ovat tulleet Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Uutisia on myös kantautunut, että Åbo Akademi saattaa aloittaa YT-neuvottelut vielä tämän syksyn kuluessa.

Yliopistojen YT-menettelyjen osalta pari asiaa on aiheuttanut tänä syksynä erityistä päänvaivaa.

Yliopistojen YT-neuvotteluissa mahdollisena toimenpiteenä on esitetty mm. lomautuksia. On kuitenkin epäselvää, miten lomautukset sopivat opettajien ja tutkijoiden työaikajärjestelmässä. Miten lomauttaminen tapahtuu professoreiden kohdalla, kun työ ei ole sidottu aikaan ja paikkaan? Lomauttamista ei ole se, että palkkaa pienennetään ja vastuulla olevat tehtävät säilyvät. Työsuunnitelmaan tulisi lomauttamistilanteessa selkeästi tehdä muutoksia sen suhteen, mitkä suunnitellut työtehtävät jätetään hoitamatta. Jätetäänkö kursseja pitämättä, tenttejä korjaamatta, graduja ohjaamatta vai hallintoa hoitamatta? Vai jäädäänkö lomautetuksi tutkimuksen tekemisestä? Lomautustilanteessa työnantaja faktisesti vastaa siitä, että työtehtävät aidosti vähenevät palkan alennusta vastaavalla määrällä.

Toinen kysymys liittyy siihen, millä tasolla yliopistojen taloudellista tilannetta tulee tarkastella harkittaessa henkilöstövähennyksiä ja lomautuksia. On aivan uutta ja käsittämätöntä, että professoreita ja tutkimusryhmiä jaotellaan YT-menettelyjen piiriin ja ulkopuolelle tutkimusryhmien ”akateemisten tulosten” ja rahoitustilanteen perustella. Neuvottelujärjestömme JUKOn näkemyksen mukaan yliopiston yksittäisen tiedekunnan ja laitoksen taloudellista tilannetta tulee tarkastella aina yliopiston kokonaistaloudelliseen tilaan suhteutettuna. Taloudellis-tuotannollisia irtisanomisia tai lomautuksia ei voida perustella yksittäisen tutkimusryhmän taloudellisella tilanteella.

Näyttää siltä, että ainakin luottamusmiehillä töitä riittää jatkossakin!

Mikäli yliopistojen taloudellinen tilanne julkisten tilinpäätöstietojen mukaan kiinnostaa, asiasta voi lukea syyskuun Acatiimi-lehdestä.