Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

18.1.2022

Yhteisiä ponnisteluja tieteen hyväksi

Näin vuodenvaihteessa katseet suuntautuvat paitsi edellisen vuoden saavutuksiin myös uuden vuoden haasteisiin. Paljon on tehty mutta paljon on vielä tekemistä.  

Viime vuoden päätteeksi julkistimme selvityksen ilmiöistä ja muutostekijöistä, jotka vaikuttavat tutkimukseen, korkeakoulutukseen sekä niiden vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. Raportin nimellä Tiedolla tulevaisuuteen halusimme tiivistää sen, että tutkittu tieto on avainasemassa ratkottaessa tulevaisuuteemme vaikuttavia kysymyksiä. Nimi viittaa myös siihen, että raporttimme tuottaa tietoa tieteellisen tutkimuksen ehtojen mahdollisista tulevaisuuksista. Suosittelen tutustumaan tähän Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tekemään selvitykseen ja sen maalaamiin mahdollisiin tapahtumakulkuihin. 

Jos raportista pitäisi nostaa vain yksi asia, toteaisin liiton valtuuston sanoin, että tulevaisuus ei tule, tulevaisuus tehdään. ”Nykypäättäjien tekemät tiede- ja koulutuspoliittiset ratkaisut samoin kuin yliopisto- ja tiedeyhteisöjen toimetkin vaikuttavat siihen, mikä tulevaisuus toteutuu.” Valtuustomme peräsikin syyskokouksessaan tiedepolitiikalta aiempaa perusteellisempaa ennakointia ja konkreettista pohdintaa siitä, millaista tulevaisuutta kohti haluamme kulkea ja millaiset päätökset tukevat asetettuja tavoitteita.

Vuoden päätteeksi julkistimme myös liiton uuden strategian vuoteen 2026. Strategia tekee näkyväksi liiton kaksi perustehtävää: yhtäältä liitto edistää tiedettä, taidetta ja sivistystä sekä puolustaa akateemista vapautta ja yliopistoyhteisön autonomiaa, toisaalta liitto toimii professorikunnan hyvän työn puolesta ja kehittää jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä. 

Nyt uuden vuoden alussa liiton toimintaa värittävät työehtosopimusneuvottelut ja niihin liittyen valmistautuminen mahdollisiin työtaisteluihin. Yliopistojen työehtosopimus on voimassa maaliskuun loppuun saakka ja valtion virka- ja työehtosopimus helmikuun loppuun saakka. Lähtökohtana on saada jäsenkunnalle reilut työsuhteen ehdot neuvotellen ja sopien. Neuvottelijamme tarvitsevat kuitenkin taustatuekseen jäsenkunnan, joka on tarvittaessa valmis taistelemaan reilujen työehtojen puolesta. Tätä valmistautumista teemme liittojen yhteistyönä. Työehtosopimuksilla on väliä, sillä ne vaikuttavat monin tavoin työhömme ja arkeemme. 

Yliopistot tavoittelevat hyvän työnantajan asemaa, mutta samalla henkilöstöpolitiikkaa on tiukennettu. Muun muassa henkilöstön osallistumismahdollisuuksien heikkeneminen on laaja ongelma. Liitto on jo usean vuoden ajan vaatinut, että yliopistoyhteisön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Ponnisteluistamme huolimatta yliopistolakiin ei ole haluttu tehdä sellaisia muutoksia, jotka edistäisivät yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia. Usein on vedottu yliopistojen johtosääntöihin sanoen, että yliopistojen on mahdollista kasvattaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia jo nyt. Siispä otammekin asiassa seuraavan askeleen: olemme käynnistäneet selvitystyön yliopistojen johtosäännöistä yliopistodemokratian näkökulmasta. Tulokset julkistetaan huhtikuussa kevätseminaarissamme. 

Tiede tarvitsee tekijänsä. Ja tekijät tolkulliset toimintaedellytykset. Niiden puolesta kannattaa ponnistella tänäkin vuonna. 

Muut kirjoittajat

Oikeissa töissä? 2Jaana HallamaaTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaKansainvälistä vai englanninkielistä? Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Teija Laitinen