Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

18.1.2022

Yhteisiä ponnisteluja tieteen hyväksi

Näin vuodenvaihteessa katseet suuntautuvat paitsi edellisen vuoden saavutuksiin myös uuden vuoden haasteisiin. Paljon on tehty mutta paljon on vielä tekemistä.  

Viime vuoden päätteeksi julkistimme selvityksen ilmiöistä ja muutostekijöistä, jotka vaikuttavat tutkimukseen, korkeakoulutukseen sekä niiden vuorovaikutukseen muun yhteiskunnan kanssa. Raportin nimellä Tiedolla tulevaisuuteen halusimme tiivistää sen, että tutkittu tieto on avainasemassa ratkottaessa tulevaisuuteemme vaikuttavia kysymyksiä. Nimi viittaa myös siihen, että raporttimme tuottaa tietoa tieteellisen tutkimuksen ehtojen mahdollisista tulevaisuuksista. Suosittelen tutustumaan tähän Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tekemään selvitykseen ja sen maalaamiin mahdollisiin tapahtumakulkuihin. 

Jos raportista pitäisi nostaa vain yksi asia, toteaisin liiton valtuuston sanoin, että tulevaisuus ei tule, tulevaisuus tehdään. ”Nykypäättäjien tekemät tiede- ja koulutuspoliittiset ratkaisut samoin kuin yliopisto- ja tiedeyhteisöjen toimetkin vaikuttavat siihen, mikä tulevaisuus toteutuu.” Valtuustomme peräsikin syyskokouksessaan tiedepolitiikalta aiempaa perusteellisempaa ennakointia ja konkreettista pohdintaa siitä, millaista tulevaisuutta kohti haluamme kulkea ja millaiset päätökset tukevat asetettuja tavoitteita.

Vuoden päätteeksi julkistimme myös liiton uuden strategian vuoteen 2026. Strategia tekee näkyväksi liiton kaksi perustehtävää: yhtäältä liitto edistää tiedettä, taidetta ja sivistystä sekä puolustaa akateemista vapautta ja yliopistoyhteisön autonomiaa, toisaalta liitto toimii professorikunnan hyvän työn puolesta ja kehittää jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä. 

Nyt uuden vuoden alussa liiton toimintaa värittävät työehtosopimusneuvottelut ja niihin liittyen valmistautuminen mahdollisiin työtaisteluihin. Yliopistojen työehtosopimus on voimassa maaliskuun loppuun saakka ja valtion virka- ja työehtosopimus helmikuun loppuun saakka. Lähtökohtana on saada jäsenkunnalle reilut työsuhteen ehdot neuvotellen ja sopien. Neuvottelijamme tarvitsevat kuitenkin taustatuekseen jäsenkunnan, joka on tarvittaessa valmis taistelemaan reilujen työehtojen puolesta. Tätä valmistautumista teemme liittojen yhteistyönä. Työehtosopimuksilla on väliä, sillä ne vaikuttavat monin tavoin työhömme ja arkeemme. 

Yliopistot tavoittelevat hyvän työnantajan asemaa, mutta samalla henkilöstöpolitiikkaa on tiukennettu. Muun muassa henkilöstön osallistumismahdollisuuksien heikkeneminen on laaja ongelma. Liitto on jo usean vuoden ajan vaatinut, että yliopistoyhteisön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Ponnisteluistamme huolimatta yliopistolakiin ei ole haluttu tehdä sellaisia muutoksia, jotka edistäisivät yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksia. Usein on vedottu yliopistojen johtosääntöihin sanoen, että yliopistojen on mahdollista kasvattaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia jo nyt. Siispä otammekin asiassa seuraavan askeleen: olemme käynnistäneet selvitystyön yliopistojen johtosäännöistä yliopistodemokratian näkökulmasta. Tulokset julkistetaan huhtikuussa kevätseminaarissamme. 

Tiede tarvitsee tekijänsä. Ja tekijät tolkulliset toimintaedellytykset. Niiden puolesta kannattaa ponnistella tänäkin vuonna.