Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

15.4.2019

Hallitusohjelmaa kohti

Vaalit on käyty ja vaalitulos on selvillä. Asiantuntijoiden mukaan hallituksen muodostamisesta tulee vaikeaa. Virallisesti suurimman puolueen puheenjohtaja saa mandaatin aloittaa hallituksen rakentaminen pääsiäisen jälkeisenä perjantaina. Epäviralliset tunnustelut lienee jo alkaneet. Ja onhan tässä jo vaalien aikana kuultu erilaisia linjauksia arvomaailmojen kohtaamisesta tai kohtaamattomuudesta. 

Sen lisäksi, että Professoriliitto on jäsentensä edunvalvoja, liitto on poliittisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen toimija, jonka työnä on toimia sivistyksen, tieteen ja taiteen puolesta. Olemme tehneet vaalivaikuttamista ja edistäneet tiede- ja yliopistopoliittisia tavoitteitamme. Olemme tavanneet suuren joukon kansanedustajia, puolueiden puheenjohtajia ja muita poliittisia toimijoita. Olemme Tiedevaalit-kampanjan perustajia. Tähän kuuluu muun muassa Mitä, jos tiedettä ei olisi -kampanja, yhteiset vaalipaneelit sekä sosiaaliseen mediaan keskittyvä mainoskampanja. 

Yliopisto- ja tutkimussektorin yhtenä keskeisenä ongelmana on riittämätön julkinen rahoitus. Rahoituksen laskeva suuntaus on jatkunut liian pitkään, ja tutkimusrahoitukseen liittyy monia ongelmia. Olemme korostaneet päättäjätapaamisissa yliopistoindeksin palautusta, välittömän tasokorotuksen tekemistä perusrahoitukseen sekä TKI-panosten nostamista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nämä asiat ovat näkyneet puolueiden ohjelmissa. Tämä ei vielä riitä. Kokemuksesta tiedämme, että hallitusohjelma liitteitä myöten on se asiakirja, jossa linjataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen resurssit eli panostukset yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. 

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton perinteinen kevätseminaari, Yliopistojen ja tutkimuksen varjohallitusohjelma, järjestetään 26.4.2019. Ilmoittautuminen seminaariin päättyy tänään (15.4.). Tervetuloa kuulemaan evästystä hallitusohjelmaneuvotteluihin. Julkaisemme seminaarissa yhteisen ehdotuksemme yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi.   

Opetus(- ja tiede)ministerillä on keskeinen rooli yliopistojen rahoitusohjauksen lisäksi informaatio-ohjauksessa ja muussa ohjauksessa. Professoriliitto on jo vuosia edellyttänyt yliopistoyhteisön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä yliopistolakia muuttamalla. Tampereen yliopiston rakentaminen osoitti, että yliopistolakia on syytä täydentää myös niin, että säätiöyliopiston monijäseninen hallintoelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut nykysäännöksiä tai tarkemmin sanottuna todennut, että ylipiston toimielinten keskinäisten toimivaltasuhteiden arviointi olisi kuulunut tehdä yksiselitteisemmin lainsäädäntöprosessissa. Työmme sivistyksen ja tieteen puolesta jatkuu.    

Minna Pikkarainen 15.04.2019
Hei,

Kiitos että teette tätä työtä. Tämä on todellakin tarpeen,

t:Minna

Professor of Connected Health