Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

5.12.2022

Länsirannikon musta joulu

Yliopistolain (32 § 3 mom.) mukaan työnantaja ei saa menetellä työsuhteessa tavalla, joka voi vaarantaa tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta. Sen lisäksi, mitä työsopimuksen irtisanomisesta säädetään työsopimuslain 7 luvussa ja työsopimuksen purkamisesta kyseisen lain 8 luvussa, yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstöön kuuluvan työntekijän työsopimusta ei saa irtisanoa tai purkaa perusteella, johon vetoaminen loukkaisi tutkimuksen, taiteen tai opetuksen vapautta.

Professori Petri Mäntysaari on ansiokkaasti pohtinut Professoreiden tenuresta Suomessa -kirjoituksessaan, mitä yliopistolain työsuhdeturvaa koskeva säännös tarkoittaa. Mäntysaaren johtopäätelmä on, että professoreita saadaan irtisanoa taloudellisella tai tuotannollisella perusteella vain hyvin harvinaisissa poikkeustilanteissa. Jotta professoreilla olisi tenure myös käytännössä eikä vain paperilla, Mäntysaaren mukaan tarvitaan ehkä toimintakulttuurin muutos ja lainsäädäntöä täydentävä mekanismi.

Professoriliiton valtuusto on linjannut, että professoreita ei irtisanota tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla. Valitettavasti näin on kuitenkin tapahtunut niin tutkimuslaitoksissa kuin yliopistoissakin. Suorien irtisanomisten lisäksi professorikuntaa on vaihtoehtona irtisanomiselle jäänyt eläkkeelle vapaaehtoisesti tai puolipakotettuna. Oheiseen taulukkoon on koottu yt-neuvotteluiden eli nykyisin työvoiman vähentämiseen tähtäävien muutosneuvotteluiden professorivähennykset.

Itä-Suomen yliopisto–2016muutamia
Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto–201610–20
Helsingin yliopisto201610–20
Lapin yliopisto2020muutamia
Turun yliopisto2022koskee koko professorikuntaa, neuvottelut kesken


Aikaisemmin muutosneuvotteluja on perusteltu sillä, että maan hallitus on leikannut yliopistojen rahoitusta. Maassamme vallitsee kuitenkin nyt parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että tiede on investointi. TKI-rahoituslaki on eduskunnassa, ja odotettavissa on yli 200 miljoonan euron kumulatiivinen valtion lisärahoitus vuodesta 2024 lähtien. Vuosien vaikuttamistyömme onkin alkanut tuottamaan tulosta. Toisaalta koulutusaloja ja sisäänottomääriä on lisätty pätkärahoituksella, tilakustannukset ovat karanneet käsistä ja tärkeä tehtävä integroida kansainväliset opiskelijat vie resursseja.

Varmin tapa saada yliopistoyhteisö sekaisin vuosikausiksi ja lamaannuttaa sen toiminta on aloittaa koko henkilöstöä koskevat vähentämisneuvottelut. Helsingin yliopisto irtisanoi professori Heikki Hännisen huhtikuussa 2016. Korkein oikeus antanee ratkaisunsa vielä ennen joulua. Tapaus on periaatteellinen, ja Professoriliiton hallitus on tehnyt oikeudenkäyntikuluja koskevia tukipäätöksiä yli 130.000 euron edestä.

Kuka kantaa vastuun yliopistossa? Kuten Vuoden Professori Jari Stenvall selvityksessään toteaa, rehtori on tilivelvollinen ensisijaisesti hallitukselle ja kollegiolla on vain rajalliset mahdollisuudet valvoa hallituksen toimintaa. Yliopistodemokratian kannalta kollegioiden valtaa olisi vahvistettava. Samoin olisi lisättävä hallituksen ja rehtorin / rehtoreiden tilivelvollisuutta kollegioille.

Turun yliopiston työntekijöillä on musta joulu. He tarvitsevat meidän liittojen ja myös teidän, kollegoiden tuen.

Aino Halinen-Kaila 14.12.2022
Kiitos Tarja Niemelä osuvasta kirjoituksesta. Kannatan lämpimästi kollegioiden vallan kasvattamista tai edes jonkinlaisen kuunteluvelvollisuuden lisäämistä johtosääntöihin. Yllätyin kuitenkin, miksei esim LUTin tai OUlun yt-lukuja ole taulukossa. Olisiko käynyt niin onnellisesti ettei siellä lopulta irtisanottu professoreja lainkaan?

Tarja Niemelä 15.12.2022
Kiitos palautteesta. Olen toiminut Professoriliiton toiminnanjohtajana 1/2016 lähtien ja rajasin tarkastelua tällä perusteella. Yliopistolain myötä tuta-perustaiset YT-neuvottelut rantautuivat yliopistoihin. Tosin esim. LUT kävi sellaiset jo ennen yliopistolain voimaantuloa.

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraHallituksen jäsenen vastuu yhdistyksessä Leevi MentulaProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaKansainvälistä vai englanninkielistä? Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Teija Laitinen