Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

17.8.2017

Mietteitä tuleviin neuvotteluihin

Olin viime viikolla todistajana työtuomioistuimessa. Yliopistojen työehtosopimuksen osapuolilla – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOlla ja yliopistoja edustavalla Sivistystyönantajilla on tulkintaerimielisyys eräästä työehtosopimuksen kohdasta, jota olin vuonna 2010 neuvottelemassa. Olen säästänyt pahvilaatikollisen verran muistiinpanoja, eri työehtosopimusluonnoksia, koulutuskalvoja ja muistitikkuja. Käytin kokonaisuudessaan noin kahden työpäivän verran aikaa pahvilaatikon sisällön läpikäymiseen. Itse todistaminen kesti tunnin. Työntekijäpuolella oli kaksi muutakin todistajaa ja kuulin, että vastaavasti Sivistystyönantajat oli nimennyt kolme ”omaa” todistajaansa. Istuntoa seurannut juristi kommentoi tilaisuutta liveteatteriksi. Toivottavasti sitä se ei ollut. Mutta jos osapuolet tarvitsevat tuomioistuimen päätöstä siitä, mitä he ovat keskenään sopineet, luottamusta koetellaan.

Valmistautuminen syksyn työehtosopimusneuvotteluihin on alkanut. Metsäteollisuuden työehtosopimuksia on voimassa 30.9 saakka ja Teknologiateollisuuden työehtosopimus on voimassa lokakuun loppuun.  Yliopistojen yleinen työehtosopimus on katkolla 31.1.2018. JUKOn puheenjohtaja on julkisuudessa kertonut, että julkisen sektorin koulutetut työntekijät edellyttävät palkankorotuksia syksyn neuvotteluissa. Valtiosihteeri Hetemäen mukaan suhdannetilanne näyttää vahvalta ja kasvu laaja-alaiselta. JUKOn yliopistoneuvottelukunta on linjannut alustavat neuvottelutavoitteensa, ja JUKOn hallitus on käsitellyt ne.

Professoreiden palkkakehitys on ollut useamman vuoden ajan heikkoa. Yliopistot palkkaavat eläköityvien professoreiden tilalle uusia professoreita alemmille vaati- ja henkitasoille. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto maksavat parhaiten professoreilleen. Aalto-yliopistossa on palkkausta koskeva paikallinen sopimus.

Sivistystyönantajien mukaan koulutusorganisaatioiden palkkausjärjestelmiä tulee kehittää siten, että ne mahdollistavat hyvän työsuorituksen huomioimisen joustavasti. Syyskuun alussa Helsingin yliopiston henkilöstöjohtajana aloittavan Tiia Tuomen mukaan yliopistojen työehtosopimusneuvottelujen isoimpana tavoitteena ovat palkkausjärjestelmän uudistaminen ja modernisoiminen. Työehtosopimuspuolet ovat keskustelleet yliopistojen palkkausjärjestelmän muuttamisesta useamman vuoden ajan. Professoriliitto selvitti vuoden 2015 palkkaselvityksensä yhteydessä jäsentensä näkemyksiä palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Keskusteluja on käyty myös siitä, tulisiko professoreilla olla oma palkkausjärjestelmä. Loppujen lopuksi kyse ei ole järjestelmästä vaan siitä, miten sitä sovelletaan. Professorithan ovat yliopistojen ydinryhmä.

Varsinaiset neuvottelut yliopistojen työehtosopimuksen uusimiseksi käynnistyvät loppusyksystä. Sen lisäksi, että neuvotteluissa tullaan keskustelemaan palkankorotuksista ja palkkausjärjestelmän kehittämisestä, Professoriliitolle on tärkeää muusta työstä vapaan tutkimusjakson järjestämistä koskevan kirjauksen täsmentäminen. Vain muutamalla yliopistolla on toimiva, professoreiden hyväksi kokema tutkimuskausijärjestelmä. Isot työehtosopimuksen muutokset, kuten palkkausjärjestelmän uudistaminen, edellyttävät luottamusta. Yliopistokenttä on yhteistoimintaneuvotteluineen, hallintojensa uudistamisineen, ja muine organisaatiouudistuksineen ollut muutaman viime vuoden aikana liian suuressa muutoksessa. Radikaalien työehtosopimuksen määräysten uudistamisen aika ei vielä ole.