Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

30.10.2017

Poimintoja liitossa tehdystä työstä

Professoriiiton hallituksella on tulevana perjantaina tärkeä kokous, jossa se muun muassa hyväksyy liiton ensi vuoden toimintasuunnitelman ja päättää antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. Samanaikaisesti kun katse on jo käännetty vuotta 2018 kohti, on paikallaan luoda katsaus kuluvana vuonna tehtyyn työhön.

Liitto järjesti lokakuun alussa Professorifoorumin, jonka aiheena oli hyvä johtaminen yliopistoissa. Tilaisuuteen oli kutsuttu yliopistojen rehtorit, vararehtorit, hallitusten puheenjohtajat, dekaanit, liiton osastojen puheenjohtajat sekä liiton hallitus. Liittona haluamme omalta osaltamme olla edistämässä yliopistojen hyvää johtamista.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelmamme mukaisesti vaikutamme siihen, että professoreiden työskentelyolosuhteet paranevat. Liiton johto tapaa yhdessä aina kunkin yliopiston osaston puheenjohtajan kanssa yliopiston johtoa. Tämän vuoden aikana olemme tavanneet muun muassa Åbo Akademin, Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston, Lapin yliopiston ja Helsingin yliopiston johtoa sekä Luonnonvarakeskus Luken ja Eviran johtoa. Toki tapaamme rehtoreita ja pääjohtajia myös erilaisissa tilaisuuksissa. Esimerkiksi aina marraskuussa on Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari, jonne liiton johtokin on kutsuttu.

Tapaamisissa nostamme esille Yliopisto professorin työnantajana -selvityksessä ja palkkausselvityksessä esille tulleita asioita sekä välitämme jäseniltä saamiamme viestejä. Professorit haluavat keskittyä tutkimuksen tekemiseen / taiteelliseen toimintaan, ja tämän vuoksi korostamme tutkimuskausijärjestelmien tärkeyttä niin johdon tapaamisissa kuin keskustason neuvotteluosapuolten yhteisessä opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikatyöryhmässä. Keskustason yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmässä pidämme esillä professoreiden työhyvinvointia. Tarvittaessa lähestymme yliopistoja kirjelmällä: viimeksi aiheena oli professoreiden työhuoneiden tärkeys.

Liiton tavoitteena on olla keskeinen yliopisto- ja tiedepoliittinen asiantuntija ja vaikuttaja, joka korostaa tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapautta ja ajaa niiden resurssien vahvistamista. Toteutamme Professoriliiton vaikuttamisanalyysin perusteella esitettyjä toimenpiteitä vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tapaamme säännöllisesti OKM:n ja Suomen Akatemian ylimpiä virkamiehiä, ja opetusministeriltäkin löytyy liitolle aikaa. Sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto ovat tärkeitä sidosryhmiämme. Liiton osastot tapaavat alueensa kansanedustajia. Toimintamme tähtää siihen, että yliopistojen ja tutkimusrahoituksen tilanne parantuisi. Haluamme myös olla edistämässä tiedemyönteisen ja osaamista arvostavan ilmapiirin syntymistä Suomeen.

Professoriliitto on ammattiliitto, ja liiton toimisto ja professori-luottamusmiehet auttavat jäseniä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa. Tuemme laittomissa määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa olevia jäseniämme sekä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottuja jäseniämme monin eri tavoin. Eräs käräjäoikeusvaiheeseen saakka edennyt irtisanomistapaus tarkoitti omalta osaltani 58 sähköpostiviestiä, lukuisia puhelinkeskusteluja ja viittä eri tapaamiskertaa. Kuten liiton valtuuston vuonna 2016 hyväksymässä strategiassa ja tämän vuoden toimintasuunnitelmassa todetaan, professorin paras turva muutoksessa on Professoriliitto.