Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

18.1.2019

Sivistyksen puolesta

Professoriliitto juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Liitto perustettiin 1960-luvulla laadittujen korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamista koskevien suunnitelmien innoittamana. Liitto osaltaan esti mies ja ääni -periaatteen tulon yliopistoille. Muutaman vuoden toimittuaan Professoriliitto liittyi keskusjärjestö Akavaan ja liitosta tuli varsinainen ammattiliitto. Liitto toiminta-ajatuksensa mukaisesti tukee professoreiden työtä, edistää sivistystä ja korostaa tutkitun tiedon merkitystä.

Liiton 50-vuotisjuhlavuosi käynnistyi Tieteen päivillä järjestetyllä seminaarilla Professorin työ – jatkuvuuksia, muutoksia ja käännekohtia. Seminaarissa julkistettiin järjestyksessään jo 36. Vuoden Professorin valinta: Vuoden Professori 2019 on kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuudessa luovutettiin liiton pitkäaikaiselle luottamushenkilölle, puheviestinnän professori Maarit Valolle tasavallan presidentin myöntämä Suomen Leijonan komentajamerkki. Liitto julkaisi myös Professorin hyvän työn edellytykset. Professoreilla tulee olla mahdollisuus keskittyä ydintehtäviinsä, resurssit pitkäjänteiseen työhön, reilut työsuhteen ehdot sekä hyvä työyhteisö. Haastamme yliopistot ja tutkimuslaitokset luomaan professorikunnalleen edellytykset hyvälle työlle.

Professoriliitto on perustettu 11.10.1969 Helsingin yliopiston Lehtisalissa. Koska Lehtisali on remontissa syksyllä, liiton perustamislaatta tullaan julkaisemaan keväällä. Syntymäpäivänä juhlimme 50-vuotiasta liittoa kaikille liiton jäsenille avoimessa juhlaseminaarissa. Tämän lisäksi osastot juhlistavat liittoa vuoden mittaa paikallisesti. Esimerkiksi Professoriliiton Oulun yliopiston osasto järjestää 28.3. kulttuuripitoiset iltamat professoreille.

Liitto julkaisi 30-vuotisjuhlapäivänään historiateoksen: Professoriliiton kolme vuosikymmentä. Lokakuussa julkaistava liiton 50-vuotishistoriateos keskittyy ensimmäisessä osiossa siihen, kuinka professorin työ on muuttunut kahdenkymmen vuoden aikana ja toisessa osiossa enemmänkin liiton toimintaan yliopisto- ja tiedepoliittisena vaikuttajana ja edunvalvojana esimerkiksi yliopistouudistuksessa ja UPJ-uudistuksessa.

Sivistyksen puolesta -juhlasivusto on nyt julkaistu. Sivustolta löytyy esimerkiksi liiton puheenjohtajien kertomukset kausiensa keskeisistä tapahtumista, eduskunnassa pidettyjä jarrutuspuheita vuodelta 1970 professori Laura Kolben ja professori Jukka Kekkosen lukemana sekä tietysti tietoa juhlavuoden tapahtumista. Täydennämme sivustoa vuoden mittaan. Tulemme muun muassa esittelemään professoreiden johtamia tutkimushankkeita pitkin vuotta. Työ sivistyksen ja tieteen puolesta jatkuu tulevaisuudessakin.