Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

30.3.2020

Vastuullisuutta osoittamassa

Yliopistoyhteisö on saanut ansaittua kiitosta sosiaalisessa mediassa parin viikon ajan. Unifi on antanut suuret kiitokset yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille erinomaisesta etäopetukseen siirtymisestä. Rehtoreiden ja muiden ylimpään johtoon kuuluvien tervehdyksiä henkilöstölle on striimattu ja lähetetty videotallenteina. Kuten rehtori Keijo Hämäläinen 20.3. twiitissaan totesi, yliopistoyhteisömme koko maassa on venynyt uskomattoman hienosti haasteiden edessä. 

Etäopetuksen lisäksi Covid-19-tauti on muistuttanut meitä siitä, kuinka tärkeää tieteellinen tutkimus sekä tulosten huomioiminen ja käyttö ovat globaalien kriisien hallinnassa. Maan hallitus on tehnyt päätöksiä 15 miljardin euron suuruisesta tukipaketista muun muassa konkurssien estämiseksi. Kehysriihessä (7.4.) hallitus käy neuvottelun julkisen talouden suunnitelmasta. Menokohteita ja panostuksia tarvitsevia on ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Professoriliiton viesti kehysriiheen on seuraava: Suomen menestyminen tulevaisuudessa edellyttää lisäpanostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Yliopistohenkilöstöä edustavat järjestöt ja yliopistotyönantajaa edustava Sivistystyönantajat osoittivat omalta osaltaan vastuullisuutta solmiessaan yliopistojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–31.3.2022. Covid-19-taudin levittyä Suomeen tiivistimme neuvotteluaikataulua, ja tavoitteita karsittiin puolin ja toisin. Lopputuloksena on sopimus, joka takaa asianmukaisen palkkakehityksen 1.8.2020 ja 1.6.2021 voimaantulevilla 1,1 %:n yleiskorotuksilla. Toisaalta paikalliset erät, 1.12.2020 0,5 % ja 1.12.2021 0,5 %, antavat työnantajalle liikkumavaraa palkankorotusten kohdentamisessa. Paikalliset erät käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan, toistaiseksi voimassa oleviin vaativuuslisiiin tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantaja keskustelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisten erien käyttö- ja jakoperusteista ennen kuin työnantaja pyytää esimiehiltä jakoperusteiden mukaisia esityksiä. Tehtävän vaativuustasoihin kohdistuvat esitykset käsitellään arviointiryhmässä.

Professoriliitto julkaisee perinteiset palkkaselvitykset huhtikuun aikana. Voimme lukea 8.4. ilmestyvästä Acatiimista Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauhan kirjoituksen aiheesta. Ei voi kuin ihmetellä miten eri lailla yliopistot soveltavat palkkausjärjestelmäsopimusta henkilökohtaisen suoriutumisen määrittämisen osalta. Henkilökohtainen suoritusprosentti voi olla 6–50 %. Kahden ääripäissä olevan yliopiston professoreiden keskimääräisessä suoritusprosentissa on eroa 20,61 prosenttiyksikköä (syyskuu 2019). Palkkaselvitykset antavat hyvän työkalun dekaaneille paikallisten erien kohdentamisessa. 

Muut kirjoittajat

Yhteisiä ponnisteluja tieteen hyväksi Raija PyykköTiedolla johtamista ja tahtopolitiikkaa Jaana HallamaaNo time to think (*) 1Howy JacobsMentorointia professoripolulle? Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaKun tietoa todella tarvitaan – osaamisen huoltovarmuus Markus OlinGeopolitiikan synkkä paluu 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työVivat academia, vivant professores! Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTukea ukrainalaisille tieteentekijöille Juhani KnuutiProfessoriliiton strategian ytimessä ovat tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä sivistys Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenSelvitys yliopistojen johtosäännöistä piirtää karun kuvan Suomen yliopistoissa toteutuneesta hallinnosta – tilanne vertautuu lähinnä feodaaliajan johtamiskäytäntöihin Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbePiilossa johtosäännön takana – yliopiston johtosäännöt hämärtävät tilivelvollisuutta yliopistoissa Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraSälätyön paineessa Leevi Mentula