Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

30.3.2020

Vastuullisuutta osoittamassa

Yliopistoyhteisö on saanut ansaittua kiitosta sosiaalisessa mediassa parin viikon ajan. Unifi on antanut suuret kiitokset yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille erinomaisesta etäopetukseen siirtymisestä. Rehtoreiden ja muiden ylimpään johtoon kuuluvien tervehdyksiä henkilöstölle on striimattu ja lähetetty videotallenteina. Kuten rehtori Keijo Hämäläinen 20.3. twiitissaan totesi, yliopistoyhteisömme koko maassa on venynyt uskomattoman hienosti haasteiden edessä. 

Etäopetuksen lisäksi Covid-19-tauti on muistuttanut meitä siitä, kuinka tärkeää tieteellinen tutkimus sekä tulosten huomioiminen ja käyttö ovat globaalien kriisien hallinnassa. Maan hallitus on tehnyt päätöksiä 15 miljardin euron suuruisesta tukipaketista muun muassa konkurssien estämiseksi. Kehysriihessä (7.4.) hallitus käy neuvottelun julkisen talouden suunnitelmasta. Menokohteita ja panostuksia tarvitsevia on ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Professoriliiton viesti kehysriiheen on seuraava: Suomen menestyminen tulevaisuudessa edellyttää lisäpanostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Yliopistohenkilöstöä edustavat järjestöt ja yliopistotyönantajaa edustava Sivistystyönantajat osoittivat omalta osaltaan vastuullisuutta solmiessaan yliopistojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020–31.3.2022. Covid-19-taudin levittyä Suomeen tiivistimme neuvotteluaikataulua, ja tavoitteita karsittiin puolin ja toisin. Lopputuloksena on sopimus, joka takaa asianmukaisen palkkakehityksen 1.8.2020 ja 1.6.2021 voimaantulevilla 1,1 %:n yleiskorotuksilla. Toisaalta paikalliset erät, 1.12.2020 0,5 % ja 1.12.2021 0,5 %, antavat työnantajalle liikkumavaraa palkankorotusten kohdentamisessa. Paikalliset erät käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan, toistaiseksi voimassa oleviin vaativuuslisiiin tai henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantaja keskustelee pääluottamusmiesten kanssa paikallisten erien käyttö- ja jakoperusteista ennen kuin työnantaja pyytää esimiehiltä jakoperusteiden mukaisia esityksiä. Tehtävän vaativuustasoihin kohdistuvat esitykset käsitellään arviointiryhmässä.

Professoriliitto julkaisee perinteiset palkkaselvitykset huhtikuun aikana. Voimme lukea 8.4. ilmestyvästä Acatiimista Focus Master Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lauhan kirjoituksen aiheesta. Ei voi kuin ihmetellä miten eri lailla yliopistot soveltavat palkkausjärjestelmäsopimusta henkilökohtaisen suoriutumisen määrittämisen osalta. Henkilökohtainen suoritusprosentti voi olla 6–50 %. Kahden ääripäissä olevan yliopiston professoreiden keskimääräisessä suoritusprosentissa on eroa 20,61 prosenttiyksikköä (syyskuu 2019). Palkkaselvitykset antavat hyvän työkalun dekaaneille paikallisten erien kohdentamisessa.