Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

1.10.2018

Yliopistoihin tulee paikallisesti jaettavia palkkauseriä – niiden saaminen edellyttää aktiivisuutta

Työehtosopimusten muuttaminen on kaupankäyntiä. Palkansaajapuoli eli yliopistojen henkilöstöä edustavat neuvottelujärjestöt ja liitot tavoittelevat neuvotteluissa parannuksia jäsentensä työsuhteen ehtoihin sekä kohtuullisia palkankorotuksia. Vastaavasti työnantajapuoli ajaa heille tärkeitä asioita: usein tämä tarkoittaa työnantajaa velvoittavien määräysten poistamista työehtosopimuksesta. Kun aitoa halua sopia asioista on riittävästi, tasapainoinen ratkaisu löytyy ja sopimus syntyy. Näin kävi 27.9.2018 päättyneissä palkkausjärjestelmän muuttamista koskevissa neuvotteluissa.

Palkkausjärjestelmä muuttuu merkittävästi henkilökohtaisen suoriutumisen osalta vuoden 2019 alusta lukien. Alin suoritusprosentti nousee kuuteen prosenttiin. Koska alimman suoritusprosentin nostaminen maksaa, kustannusvaikutusta vastaava muutos tehdään automaattisesti kullekin vaativuustasolle lasketun prosentin mukaisesti vuoden alusta lukien. Käytännössä se tarkoittaa, että professoreiden palkkoja korotetaan 0,36 %. Vuoden alusta lukien ylin mahdollinen suoritusprosentti on 50. Tämä mahdollistaa palkkojen kehittymisen myös niiden osalta, joilla suoriutuminen on nyt niin sanotusti tapissa.

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy jatkossa henkilön suorituskategorian ja- prosentin perusteella. Suoritustasot (nykyään 9) siis poistuvat ja tilalle tulee neljä suorituskategoriaa. Kussakin suorituskategoriassa on ala- ja yläprosenttiraja: 6–19 %, yli 19–enintään 31 %, yli 31–enintään 42 %, yli 42–enintään 50 %. Vuoden alussa jokainen palkkausjärjestelmän piirissä oleva työntekijä sijoitetaan vuoden lopussa olevan suoritustason ja mahdollisen suorituskorotuksen perusteella suorituskategoriaan ja hän näkee henkilökohtaisen suoritusprosenttinsa. Syyskuun 2017 tilastojen mukaan professoreista 8 %:lla on kehittämistarpeita eli he ovat suorituskategorian I suoriutujia, 47 % sijoittuu kategoriaan II, 39 % sijoittuu kategoriaan III ja vain vajaalla 6 %:lla suoriutuminen on erinomaista ja he sijoittuvat kategoriaan IV. Yliopistokohtaiset erot ovat merkittäviä.

Palkkausjärjestelmästä poistuu pakollinen, kahden vuoden välein tapahtuva koko henkilöstön suoriutumisen arviointi. Työntekijä voi itse pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista vuoden 2019 alusta lähtien. Koska jokaisella yliopistolla on käytettävissä 1.6.2019 henkilökohtaiseen suoriutumiseen 0,85 % palkkasummasta, henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia kannattaa pyytää alkuvuoden 2019 aikana. Uusi liukuva järjestelmä mahdollistaa palkan korottamisen 0,1 % tarkkuudella henkilökohtaisen suoriutumisen osalta. Työehtosopimusosapuolet suosittelevat näiden korotusten tekemistä kokonaisina prosenttiyksikköinä.

Jokaisen yliopiston tulee käyttää vähintään 0,14 % opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkasummasta kyseisen henkilöstön vaativuustasojen korotuksiin ja/tai pysyviin vaativuuslisiin eli puolikkaisiin vaativuustasoihin vuoden 2019 alusta lukien. Työnantaja päättää korotuksista. Kaikkien niiden, joiden vaativuutason korottamatta jättämistä on perusteltu sillä, että rahaa ei ole käytettävissä, kannattaa ottaa yhteyttä esimieheensä ja pyytää tehtävänsä vaativuuden arviointia vielä syksyn 2018 aikana.

Aalto-yliopistolla on valtakunnallisen palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä paikallisesti sovittu palkkausjärjestelmä. Käytännössä kaikki Aalto-yliopistossa työskentelevät professorit ovat viimeksi mainitun järjestelmän piirissä. Heidän palkkoja korotetaan automaattisesti 1.1.2019 alkaen 0,5 % ja 1.6.2019 alkaen 0,85 %. Vastaavasti akatemiaprofessoreiden ja kaikkien niiden professoreiden, jotka eivät ole palkkausjärjestelmän piirissä eli joilla on niin sanottu henkilökohtainen palkkasopimus, palkkoja korotetaan automaattisesti 1.1.2019 alkaen 0,5 % ja 1.6.2019 alkaen 0,85 %.

Maaliskuussa hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaisesti kaikkien yliopistoissa työskentelevien palkkoja on 1.4.2018 korotettu 1 %. Palkkoja korotetaan 1.4.2019 1,1 % yleiskorotuksella.